.comment-link {margin-left:.6em;}

11.14.2005

我的E.T.表妹  Elaine妹妹(較高)與Tiffany妹妹(較矮)都是我的表妹,兩人很要好,經常走在一起。是日我的么叔註冊是也,兩個貪靚妹妹不約而同穿上白色小裙,原因好簡單——大概是每個幾歲細路女都曾經有過的情意結——想做花女,於是有理無理都著到成個花女咁(OK~OK~細路女之常情)。

  Elaine妹妹好識擺甫士,好明顯受了家姐卓嵐影響,真可惜卓嵐這天要忙著出騷,未能出席。有兩女如此,姑姑當然功不可沒,經常訓練她們表演。其實,我家族有不少成員都很有表演慾。長老級的首選嫲嫲,八十歲了,能歌善舞,後生女都甘拜下風。幼齒輩的如上圖兩位表妹,還有最有潛質的小芷瑜(有機會介紹大家認識)。

  小時候,我都曾經被人有意無意培養我的表演慾,可惜失敗了。每月幾次的家庭聚會,大人食包飯無事做,總愛叫細路仔表演,如唱歌、跳舞、唸詩、朗誦……。從來我都不敢,跳舞會臉紅、拉小提琴會喊、連擺個甫士影相都忸忸怩怩,我真的很怕這樣,當然樂在其中的大有人在。父親見我膽小,曾經想過要我跟他的領隊朋友學習在人群前說話,父親是一片苦心的,但我卻從不領情,終歸還是因為膽小,所以到現在我還愛寫多過講。

  看到幾個妹妹能夠在幾十,甚至幾百人的場合自動獻身表演,我既笑到碌地,又十分欣賞。


兩人宣誓時很有默契,望著對方相視而笑,很sweet﹗祝永遠幸福快樂﹗

Comments:
今日我地好榮幸請到蘇珊小姐及麥兜先生為我地表演拍腳趾同UN腳,
我地以熱烈的掌聲,歡迎兩位──

台下反應:簡直係天衣無縫的組合……係啊係啊……仲好登對啊……
 
Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?